Wszystkie produkty oraz wyroby jubilerskie dostępne w ofercie naszego sklepu objęte są gwarancją. Gwarancja zabezpiecza wartość Państwa zakupów, a tym samym sprawa, że mają państwo pewność jakości i dobrze podjętej decyzji. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad, z wyjątkiem Towarów używanych, które mogą posiadać wady wskazane w opisie.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. W przypadku Towarów używanych, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego, okres rękojmi wynosi 1 rok.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres DIAMANTINO PL sp. z o.o., ul. Koralowa 1/26, 20-583 Lublin na adres poczty elektronicznej: info@diamantino.pl, numer telefonu 660 225 420.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
7. Gwarancja ważna jest wyłącznie wraz z certyfikatem jakości DIAMANTINO, który dołączony jest do każdego wyrobu